Evaluatieformulier dienstverlening Jacques de Jong Advocaat


Geachte Cliënt(e),

Om zo goed mogelijk uw belangen te kunnen behartigen, vind ik het belangrijk om te weten wat u van mijn kantoor vindt. Ik zou u willen verzoeken de volgende vragen te beantwoorden.

U kunt bij elke vraag uw waardering geven, variërend van zeer tevreden tot zeer ontevreden. Indien u over een bepaald onderwerp geen oordeel heeft, dan kiest u Weet niet. Bij de open vragen kunt u uw eventuele suggesties voor verbetering invullen.

Wat is uw oordeel over:
Zeer tevreden
Tevreden
Ontevreden
Zeer ontevreden
Weet niet
1. Mijn bereikbaarheid
Zeer tevreden
Tevreden
Ontevreden
Zeer ontevreden
Weet niet
Zeer tevreden
Tevreden
Ontevreden
Zeer ontevreden
Weet niet
2. Mijn optreden als advocaat
Zeer tevreden
Tevreden
Ontevreden
Zeer ontevreden
Weet niet
Zeer tevreden
Tevreden
Ontevreden
Zeer ontevreden
Weet niet
3. Mijn informatieverstrekking vooraf over de kosten
Zeer tevreden
Tevreden
Ontevreden
Zeer ontevreden
Weet niet
Zeer tevreden
Tevreden
Ontevreden
Zeer ontevreden
Weet niet
4. Mijn informatieverstrekking over uw zaak
Zeer tevreden
Tevreden
Ontevreden
Zeer ontevreden
Weet niet
Zeer tevreden
Tevreden
Ontevreden
Zeer ontevreden
Weet niet
5. Mijn juridische uitleg over uw zaak
Zeer tevreden
Tevreden
Ontevreden
Zeer ontevreden
Weet niet
Zeer tevreden
Tevreden
Ontevreden
Zeer ontevreden
Weet niet
6. Mijn betrokkenheid bij u en uw zaak
Zeer tevreden
Tevreden
Ontevreden
Zeer ontevreden
Weet niet
Zeer tevreden
Tevreden
Ontevreden
Zeer ontevreden
Weet niet
7. Mijn specificatie van de kosten in de declaratie
Zeer tevreden
Tevreden
Ontevreden
Zeer ontevreden
Weet niet
Zeer tevreden
Tevreden
Ontevreden
Zeer ontevreden
Weet niet
8. De snelheid waarmee uw zaak is behandeld
Zeer tevreden
Tevreden
Ontevreden
Zeer ontevreden
Weet niet
Zeer tevreden
Tevreden
Ontevreden
Zeer ontevreden
Weet niet
9. De cliëntvriendelijkheid van mijn kantoor
Zeer tevreden
Tevreden
Ontevreden
Zeer ontevreden
Weet niet
Zeer tevreden
Tevreden
Ontevreden
Zeer ontevreden
Weet niet
10. Het voldoen aan gemaakte afspraken en beloften
Zeer tevreden
Tevreden
Ontevreden
Zeer ontevreden
Weet niet
Zeer tevreden
Tevreden
Ontevreden
Zeer ontevreden
Weet niet
11. De dienstverlening van mijn kantoor in het algemeen
Zeer tevreden
Tevreden
Ontevreden
Zeer ontevreden
Weet niet
Zeer tevreden
Tevreden
Ontevreden
Zeer ontevreden
Weet niet
12. Het door ons ingeschakelde call centre
Zeer tevreden
Tevreden
Ontevreden
Zeer ontevreden
Weet niet
Zeer tevreden
Tevreden
Ontevreden
Zeer ontevreden
Weet niet
Als u over één of meerdere onderwerpen niet geheel tevreden was, dan kunt u hieronder de redenen vermelden of een toelichting geven
Hoe bent u bij ons kantoor terecht gekomen?
Denkt u mijn kantoor indien nodig weer in te schakelen?
ja
nee
weet niet
ja
nee
weet niet
ja
nee
weet niet
Denkt u mijn kantoor aan anderen in de toekomst aan te bevelen?
ja
nee
weet niet
ja
nee
weet niet
ja
nee
weet niet
Hieronder kunt u suggesties voor verbetering of overige opmerkingen geven:
Indien u geen bezwaar heeft tegen nader contact naar aanleiding van deze enquête, dan kunt u hieronder uw naam en telefoonnummer of e-mailadres vermelden:
Naam


Telefoonnummer of e-mailadres


Datum


captcha code Voer a.u.b deze code in:
captcha code
Voer a.u.b deze code in: