Gefinancierde rechtshulp

datum: 11 maart 2019

Achterstand in betaling

Het komt regelmatig voor dat ik mensen op mijn kantoor ontvang, die nog nooit hebben gehoord van de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor gefinancierde rechtshulp.
Recentelijk nog ontving ik een man die mij een brief overhandigde van het Landelijk Bureau Inning Ouderbijdrage (LBIO), waaruit bleek dat hij een achterstand had in de betaling van partner- en kinderalimentatie van bijna € 35.000.

Op mijn vraag waardoor deze schuld was ontstaan, antwoordde hij medio 2016 failliet te zijn verklaard. Niemand zou hem in die tijd hebben gewezen op de mogelijkheid tot verlaging dan wel nihil stelling van de door de rechter opgelegde maandelijkse alimentatieverplichting van circa € 1.000. Ook wist hij niet of hij nog steeds failliet was, volgens zijn curator wel, maar volgens het LBIO niet. Bij navraag bleek sprake te zijn van een vereenvoudigde afwikkeling van het faillissement.
Van gefinancierde rechtshulp had hij nog nooit gehoord.
Ik heb hem uitgelegd dat hij zich allereerst dient te wenden tot het Juridisch Loket (www.juridischloket.nl) om een verwijzing naar een advocaat.

 

 

Toevoeging gefinancierde rechtsbijstand

De verwijzing kwam tijdens onze bespreking binnen, waarna ik direct een toevoeging gefinancierde rechtsbijstand heb aangevraagd. De instantie die de toevoeging afgeeft is de Raad voor rechtsbijstand (www.rvr.org). Op de door cliënt te betalen eigen bijdrage van € 345 wordt - omdat hij zich eerst heeft gewend tot voornoemd loket - een korting verstrekt van € 54, waardoor een bedrag van € 291 resteert.

Omdat cliënt niet beschikt over eigen woonruimte en inkomen heb ik hem doorverwezen naar een sociaal gebiedsteam, in zijn geval een dorpenteam, voor hulp bij het aanvragen van een bijstandsuitkering en bij het vinden van een huurwoning.
Ook zou hij aan dat team kunnen vragen om een doorverwijzing naar bijvoorbeeld een gemeentelijke kredietbank, welke hem zou kunnen helpen bij een aanvraag voor vrijwillige of wettelijke schuldsanering. Zodra cliënt hetzij een uitkering heeft en/of in een schuldsaneringsregeling is opgenomen zal ik een verzoekschrift tot nihil stelling alimentatie (met terugwerkende kracht) bij de rechtbank indienen.