Zomaar wat familierechtelijke onderwerpen

datum: 31 juli 2019

Sociale media, ouderschap en paspoort

Cliënten stellen over de meest uiteenlopende onderwerpen vragen. Deze blog gaat over sociale media, ouderschap en paspoort.

Mag moeder onbeperkt foto's van haar kinderen plaatsen op Facebook, Instagram etc.?

Sociale media zijn tegenwoordig niet meer weg te denken uit onze maatschappij. In een uitspraak van de rechtbank Den Haag van begin oktober 2018 ging het om de vraag in hoeverre gezamenlijk ouderlijk gezag daarin beperkingen aanbrengt. De vader had onder meer verzocht de moeder op te dragen alle foto's en video's waarop de kinderen te zien zijn en welke door de moeder zijn geplaatst op de sociale media te verwijderen en verwijderd te houden.

Wat beslist de rechtbank?

Naar het oordeel van de rechtbank is het al dan niet plaatsen van foto's en video's op de sociale media bij uitstek een kwestie waarover deze ouders samen dienen te beslissen. De ouders hebben het gezamenlijk gezag over de kinderen en een dergelijke beslissing grijpt - in meer of mindere mate - in op het leven van de kinderen. De rechtbank toetst in dit soort zaken aan het belang van de minderjarigen. Moeder erkent dat zij het dagelijkse leven van de kinderen door middel van foto's en video's op internet in beeld brengt. De privacy van de kinderen wordt hierdoor aangetast. Moeder heeft onvoldoende bestreden dat hierdoor het door de vader gevreesde risico op pestgedrag en nadelige gevolgen voor later functioneren in het sociaal maatschappelijk verkeer zich voor zal kunnen doen. Een risico dat ook de rechtbank aanwezig acht.
De rechtbank wijst het verzoek van vader toe, maar bepaalt daarbij dat een begrensde openbaarmaking nadrukkelijk niet is uitgesloten.

Parallel ouderschap

Co-ouderschap kent twee varianten, namelijk coöperatief-ouderschap en parallel ouderschap. Bij parallel ouderschap geven de ouders, vanuit een gelijkwaardige positie als ouders, de noodzakelijke informatie aan elkaar maar bemoeien zij zich niet met de manier waarop het ouderschap bij de ander wordt ingevuld. Bij coöperatief ouderschap werken de ouders juist zoveel mogelijk samen, zoals bij het "ouderwetse" co-ouderschap.

 

 

Hoe gaat de rechtbank om met parallel ouderschap?

De rechtbank Noord-Holland heeft eind januari 2019 in haar beslissing overwogen dat dit ouderschap erom vraagt dat ouders zich strikt houden aan overeengekomen ouderschapsplannen en rechterlijke uitspraken, waarin duidelijke grenzen en kaders worden vastgesteld om conflicten te vermijden of te voorkomen.
In veel ouderschapsplannen worden tegenwoordig bepalingen opgenomen over het gebruik van sociale media in relatie tot de kinderen en hun privacy, waardoor het hiervoor genoemde probleem zich niet gemakkelijk zal voordoen.

Meer weten over parallel ouderschap: https://www.iepcoaching.nl/2019/05/15/verschillen-parallel-cooperatief-ouderschap

Paspoort

Als vader en/of moeder weigeren toestemming te geven aan een kind om een paspoort aan te vragen, kan een kind dan vervangende toestemming aan de rechter vragen?
Een minderjarige verzoekt de rechtbank Noord-Nederland de toestemming van haar vader om een paspoort aan te vragen te vervangen door toestemming van de rechtbank.

Wat beslist de rechtbank?

De rechtbank verwijst naar artikel 34 van de Paspoortwet waarin is bepaald dat bij een aanvraag voor onder andere een paspoort door of ten behoeve van een minderjarige een verklaring van toestemming wordt overgelegd van iedere persoon die het gezag uitoefent. Indien een persoon weigert deze verklaring af te geven, kan deze op verzoek van de minderjarige van twaalf jaar of ouder worden vervangen door een verklaring van de bevoegde rechter. Dit verzoek hoeft niet door een advocaat te worden ingediend.
Hieruit volgt dat een minderjarige die twaalf jaar of ouder is bevoegd is om zonder advocaat vervangende toestemming voor het aanvragen van een paspoort of ander legitimatiebewijs te vragen.